Tentang Kami

USIM Tijarah Holdings Sdn Bhd

USIM Tijarah Holdings Sdn Bhd (UTHSB) ditubuhkan pada 17 Mac 2009 sebagai “commercial arm” USIM untuk menjalankan perniagaan bagi menjana pendapatan kepada Universiti. Ia juga berperanan untuk menghubungkan Universiti dengan komuniti perniagaan dan korporat.

Perniagaan UTHSB meliputi bidang pendidikan, perundingan, perubatan & kesihatan, pengurusan aset, kandungan kreatif (creative content) dan lain-lain

VISI

Menjadi syarikat yang terbaik dan produktif serta diiktiraf di seluruh negara

MISI

Untuk menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi pada harga yang berdaya saing

Menjalankan pelbagai perniagaan berpandukan keperluan, tanggungjawab ekomoni, sosial dan agama

Menjadi sebuah syarikat yang bermutu dan bertanggungjawab kepada pihak yang berkepentingan

Untuk memberikan perkhidmatan perundingan, kepakaran, latihan dan kemudahan yang berkualiti dan produktif

OBJEKTIF SYARIKAT

Untuk menjalankan perniagaan sebagai pembeli, penjual, pengimport, pengeksport, pengilang, pengeluar, membeli atau menjual serta berurusan dengan barangan, dagangan, komoditi, loji dan jentera
Untuk menjalankan perniagaan dan aktiviti sebagai penasihat yang berkaitan dengan pentadbiran, organisasi industri dan perniagaan.
Untuk mengkomersilkan hasil R&D Universiti dan menyediakan kemudahan perkhidmatan, latihan jangka pendek dan jangka panjang serta pembelajaran sepanjang hayat dan perundingan.
Untuk memaksimumkan keuntungan syarikat serta meningkatkan dividen kepada USIM.

AHLI LEMBAGA PENGARAH

YM Raja Azura Raja Mahayuddin
Prof. Dato' Dr. Roshada Bt. Hashim
Dato' Dr. Razali Ab Malik
Prof. Madya Dr. Asmaddy bin Haris
DR. NOR EYZAWIAH BINTI HASSAN
MOHAMED HARUN BIN ABDUL JABBAR

CARTA ORGANISASI